Page 10 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 10

 Hvad vil man opnå derved? Et oplyst Folk. Hvad vil man dermed? Folket i nød.
Almuen gennemførte i livet kunstens krav i Almuehjemmet, et lovfæstet Bo, skønt og roligt, nøje afvejet, nyttigt alt. Almuens tale var stil, lunerigt, rytmefast, uden halvord (germanisme) og uden fremmedord for det hjemkendte:
Billeddannende, Ordsprogkyndigt.
Hvad jeg skrev søgte at vise dette. Almuesjælen var hævdet ro som Kunsten er det.
Almuens Tro - skal jeg give her, som jeg kender denne heden dom, der levede dulgt og trygt under vor Kirkes lære - Overtroen, som ikke var en mystisk Naturreligion, ikke noget ligt Naturromantik, ingen rædselstro på Ånder og Guder, men en gammel gemt viden om evige Grave, om Vætter der fødtes af Død og af Livsens Modstrid, hvor skel sattes for Liv og for Jord.
Her er Vætten Almuens Tro.
( Her følger så en længe redegørelse der vil føre for vidt at medtage i denne Slægtshistorie, men jeg skal senere vedlægge en afskrift, da det er ret interessant læsning, dette at overtroen og dens væsener, løber parallelt med Kristendommen.)
Han slutter dette sjældne skrift, jeg har fået fingrene i: Folkesagn og folketro er andet end folkloristisk morskab eller videnskab, som kan hænde at være det samme.   8   9   10   11   12