Page 105 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 105

 Mor vandt en Malkekonkurence som tiårig, blandt alle kvindelige Malkepiger og koner fra hele sognet! det var hun stolt over hele sit liv.
Det var sådan, at man ved århundredskiftet da mejeridriften blomstrede, var det af yderste vigtighed at det blev malket rent (d.v.s.yveret skulle være helt tomt.) og derved undgå yverbetændelse, derfor afholdt mejerierne disse konkurrencer og kaldte dem malkefest, formålet var at løfte malkepigernes gerning til anseelse, koner og malkepiger pristes her i høje toner, taler og sange vekslede, alvor og gammen fugtes ad, der blev digtet sange, en af dem lød sådan:
Den malkepige synger
alt i årle gry, -
hun synger om sin kæreste, Den gammel og den ny.
Før sol står op i øster er hendes arbejdstid, men sent i kvæld tillige Vi skuer hendes flid.
En anden og grovere version lød sådan her: Længe nok har jeg bondepige været,
Nu kan det fanden gale mig også være nok. Hvad vil du hedde da?
Hvad vil du hedde da? Kopattehivogslippemalkeassistent!
Men uanset Mor havde fået et godt hjem, var det ikke hendes rigtige hjem, hun savnede sine søskende og sin egen Mor og dem så hun kun ved højtiderne, dels rejste

   103   104   105   106   107