Page 110 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 110

 folkelige og politiske. Den åndelige vækkelse gav sig udslag på mange måder, først og fremmest troen på medmennesket derefter retskaffenhed, ærlighed og arbejdsomhed, (altid frejdig). Kort sagt troen på Gud Konge og Fædreland. Hjemmene fyldtes med sange fortællinger samt højtlæsning af de utallige nye forfattere som guldalderen skabte.
Hele Familien Hessellund gik ind for friskoletanken og frimenigheder “det talte ord” var i højsædet. Højtlæsningen og ovenstående holdninger og videbegæret tog min Moder med sig da hun stiftede familie, og jeg tænker med vemod, men også med stor glæde på de mørke vinteraftner under Krigen hvor vi børn sad og lyttede medens ilden fra kaminen lyste på kredsen af rødgule hoveder, hvor ildens spil gav vekslende glans i vore øjne når vi gav fantasien luft.
Jeg har altid ærgret mig over jeg ikke selv kunne videreføre denne tradition i det hjem Jytte og jeg var med til at skabe. Jeg tror det skyldes udviklingen der efter Verdenskrigen gik utrolig hurtig - og, at vi fik fjernsynet der forvandlede os alle til egoister, samtidig med vi mistede fantasien og evnen til den nære samtale som gik i stå.
Hvad var det så for et København denne forholdsvise unge 40årige enkefrue flyttede ind til? Jo, i sin dybe tragedie fik hun det held at flytte til en by i rivende udvikling, hvilket medførte stor mangel på arbejdskraft på alle niveauer, og folk strømmede til byen fra det ganske land.
Voldene var jævnet og lejekaserner til de nye borgere blev opført.
Christiansborg blev genopbygget ligeledes Københavns nye rådhus, samtidig renoverede man den indre by og

   108   109   110   111   112