Page 115 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 115

 årerne på valsen og det, at han havde anbefalinger fra en lignende stilling i Slagelse, medførte at han fik arbejdet. Mor blev så i Slagelse sammen med familien der var blevet forøget med søster Ingeborg født d. 24. august 1924. Derefter storebror Henrik der blev født d. 13. september 1925. Jeg kom til Verden medens Far arbejdede i København d. 18. april 1930. og senere samme år flyttede vi til Fuglebakkevej på Frederiksberg. Kort tid efter gik Far i kompagni med en ingeniør der arbejdede for Københavns Kommune og de startede et Murerfirma der sluttede brat i 1938. på grund af en utilgivelig dumhed fra Fars side. Han kan takke forsynet for, at det på langt sigt blev til familiens bedste, men som desværre gik ud over børnenes fremtid og start på livet!
Vender sig lykken fra dig, Bli’er du i støvet trådt,
Og bli’er af fjender spottet, Af venner selv forrådt.
Du skal det lidet agte, Når du dig selv ej sveg, Vi sendtes hid til arbejd, Og ej til lyst og Leg.
Men hist, hvor ånder svømme, På mælkevejens Hav,
Hvor livets hvide svaner
Opstå af tid og grav.
Der skal det åbenbares, Hvad du har tænkt så tit, at den skal højes glædes, Som allermest har lidt.   112   113   114   115   116