Page 21 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 21

 Mand Gårdejer Rasmus Peter Andreas Hessellund var en dannet oplyst og meget poetisk Mand.
Hun blev Døbt Mandag den 16. april på 2. Påskedag. I kirken prædikede Præsten om Kristi Opstandelse, mark. 16, 1 - 7. og Matt.
28, 1 - 8. ved Døbefonden fik hun Navnet Astrid Hessellund, hun blev min Mor og gjorde det muligt for mig at skrive dette, hun fødte. Som nævnt fødtes også hun ind i et Dramatisk Århundrede, men for hende selv blev Livet også ret Dramatisk, og de Byrder der blev hende pålagt, bar hun i den Grundtvigske ånd, både modigt og flot, taknemligt og med klasse, Min Moder var og blev med tiden meget troende, men hende vender vi tilbage til senere i denne beretning, spændingen skal jo holdes oppe.
Tilbage til den gamle, Jeg spurgte ham engang hvad der, i hans Barndom, havde gjort størst indtryk på ham, først og fremmest Fattigdommen, men ellers var det nok da den Russiske østersøflåde i 1904 stævnede op gennem Storebælt, forbi Reersø, årsagen var at Russerne og Japanerne slogedes omme i østen og det var Russerne der fik alle pryglene, den Russiske Flådebase Port Arthur var indesluttet af Japanerne, så den øverstbefalende Anatole Støssel anmodede om støtte og fik sendt østersøflåden der bestod af:
6 Slagskibe.
4 Panserfartøjer. 6 Krydsere.
15 Torpedojagere.
   19   20   21   22   23