Page 27 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 27

 holdt af ham, hans Svigerfar, min Farbror Karl der var kloakmester, arbejdede begge hos ham, havde engang i min Barndom ymtet det samme, engang han var på besøg og sov inde i mit Værelse, men det tænkte jeg ikke særligt over dengang.
Det var i 1911 Flaskebajeren steg 1 øre og kom til at koste 12 øre hos Urtekræmmeren.
Nord og Sydpolfareren Dr. Cook talte den 25. oktober i Koncertpalæet, under højen og piben, men gennemførte talen og vandt efterhånden opmærksomheden.
Men ude på Gaden blev han overfaldet af Folkemængden, der brølede “svindler” i øret på ham, slog hatten af ham, samt overdængede ham med rådne Æg.
Var det en ide i Dag? få lidt farve i Hverdagen, nu hvor der er Politikerlede, det kunne jo være de ville tage det hele lidt mere alvorligt, hvis de på Gaden modtog nogle reverenter “Baller” på DANSK og et par rådne æg i nakken.
Den 1. december, samme år, Indviedes den nye Personbanegård i Kjøbenhavn, man mente det var en fejl man skulle gå så langt ud fra og ind til København, ak Herregud ....
Frem til Krigsudbruddet 1914 herskede fremskridstroen, udviklingsoptimismen. I den civiliserede Verden var tænkere, Videnskabsmænd, Politikere, endog Militærpersoner og Præster overbeviste om, at det jordiske samfund kunne fuldkommengøres, at livet kunne blive godt, at morgendagen nødvendigvis måtte blive
   25   26   27   28   29