Page 28 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 28

 bedre end Dagen, man levede i, for slet ikke at tale om gårsdagen.
Denne fremskridtsfilosofi havde afløst alle de religiøse forestillinger, som begyndte at forsvinde i det 18. århundrede. Mens de herskede, havde Folk i fuld alvor ment, at en fuldkommen jordisk tilværelse ikke var mulig. Den ventede først i Himlen. Jordelivet var blot en station på vejen til den evige salighed eller Helvedes forbandelse. Samfundet behøvede ikke at forbedres, alt var godt, som det var, (det skal være som det er osv.) hvis blot alle opførte sig således, at de kunne gøre krav på at blive salige efter de Kristne grundregler.
Under fremskridtsfilosofien fornægtede man, at en almægtig Gud styrede, og at alt, hvad der var sket, var brudstykker i hans store mønster.
Men fremskridtsfilosofien anvendte mange af de religiøse forestillinger fra de forskellige trosretninger. I stedet for at sige, at Gud styrede Verden, nu og da ved at slå Folkene med Krig og Sygdomme, sagde man, at alt, hvad der var sket - Krig, Fattigdom, epidemier, katastrofer - var nødvendige udviklingsstadier på Menneskets vej fremad og opad mod evig fred, frihed, alles lykke og et enestående kulturliv.
Himlen, saligheden, fandtes her på Jorden, bare Menneskeheden kom gennem alle nødvendige stadier. Det var ikke netop den variant af fremskridtsfilosofien, Karl Marx havde prædiket, og som blev grundvolden i de forskellige arbejderbevægelser og i Kommunismen, også efter, at det uigennemførlige i Marx tanker var blevet omfortolket eller skudt i baggrunden.


   26   27   28   29   30