Page 30 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 30

 i min stue, og ser ned gennem mit liv, min families liv, kan jeg ikke frigøre mig for tanken, gik det for stærkt, vi nåede alt, en rigdom ingen den gang turde drømme om, og hvis man luftede sådanne drømmerier, ville blive betragtet som gal. Kun 50 - 60 år gik der før vi kunne gå på Månen, operere nye Hjerter ind, sociale sikkerhedsnet, fjernsyn og alskens hjælpemidler, så man ikke længere skulle løfte tunge byrder, men gik det for hurtigt? fik vi sjælen med? blev vi mere humane? tabte vi ikke det meste værdifulde her i livet, samhørighed, næstens ve og vel, hjælpsomheden og den personlige medmenneskelige omsorg. Kan man betale sig fra den?
På en varm lummer Junidag i 1914 lykkedes det en terrorrist Hr. Printzip, at kaste en Bombe op i det Hestekøretøj, der befordrede den Østrig - Ungarske Tronfølger Ærkehertug Franz Ferdinand og hans gemalinde, eksplosionen var dræbende og udløste første Verdenskrig.
Denne begivenhed fik også følger for min Far, han var indkaldt til den Kgl. Livgarde, l’ Bataljon 1. Kompagni d. 25. maj 1914. Efter rekrutuddannelsen blev han overført til sikringsstyrkerne på Svanemøllens Kaserne på Østerbro, her gik han vagt for at overvåge Jernbanebroen, der var vagt ved alle broer under Krigen, men her slap hans held op, for lørdag d. 25. december 1914. blev han Knaldet på Vagten, der står i hans forholdsattest.:
Straffe for forseelser begået i ovennævnte tidsrum (jfr. Lov nr. 542. af 4. oktober 1919. Stk. 65.)
1 DAGS MØRK ARREST FOR SOM POSTHAVENDE VED DEN NORDLIGE ENDE AF


   28   29   30   31   32