Page 37 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 37

 Jeg vil nu lade Far passe sig selvet stykke tid, han var nu gift og havde en stilling som Murerformand, og gå ned for at hente min Moder i År 1900.
Den Frygtelige Verdenskrig var slut, men myrderierne var ikke slut, nu var det opgørets time, hadets time, Forrædere skulle skydes nye grænser skulle trækkes og her var Danmark heldig for som følge af Versailles - freden, blev en lykkelig konsekvens at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.
Kong Christian den tiende, red på en hvid Hest, torsdag den 1. juli over den nye rigsgrænse.
Versailles - Freden blev til i Had, især fra Franskmændenes side og pålagde Tyskland så stor en Krigsskadeerstatning, der var ubetalelig i al evighed, og den lagde grunden til en ny og langt frygteligere Verdenskrig ca. 20 år efter, anført af Adolf Hitler.
Livet på Lande
Et Billede i jævne træk af Livet, ført på Landet!
Ak, tegnet kun med pen og Blæk, hvad kan det blive andet! Den høje Himmel, ren og blå, den sommerklare bue, og Skyerne, de Tordengrå, når Lyn og uvejr at true; den friske Eng i Morgenstund, bestrøet med Duggens Perler, Gulaks i krans om grønne lund, de blomsterhvide snerler, og Nattergalens fløjt fra krat, den kolde kildevove, den store højtidsfulde Nat ud over stille Skove! Naturens hele Trylleri, det tolker ingen Poesi!
Kornet støres med sindig flid, hviler blødt og varmt i mulde; bliver Vinteren end strid, gemt den er for Storm og   35   36   37   38   39