Page 40 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 40

 En af Historierne som man troede på var om Dronning Margrete den første, hun kom engang skibbruden i Land, hun så Herrens ud i forrevent tøj og udmattelse, og boede så ukendt tre Dage hos en Bonde, her levede hun af øens Nationalspise saltede sild lig fra salttønden og ind i den åbne ild for at stege og spistes til Kartofler. Efter at være kommet til kræfter kørte hun hos ham på et Brændelæs der skulle leveres i Kalundborg.
På vejen - mens de bedede og Bonden sov skridtede Dronningen et stykke Jord ind og afmærkede det som særeje.
Da de kørte videre, lokkede hun Bonden til at køre sit Brænde op på Kongeborgen i stedet for til Byen, Nølende gik han med til det, - men da han kom op på Borgen, fik han at vide, hvem den fremmede Kvinde var, og nu måtte Bonden fra Reersø være Dronningens gæst i tre dage, ligesom hun havde været hans, Dernæst gav hun Reersø, for udvist Gæstfrihed, fri for al tiende og dertil det Jordstykke, hun havde afmærket, som Bedested på deres Købstadsfærd.
Begge dele, Draget Enge og tiendefrie kår, har de haft siden, deres gamle ret er stadfæstet af Kristian den første og senere Konger. Intet af hvad Sagnet fortæller er stadfæstet i Dokumenter, men heller intet taler derimod, at Sagnet hviler på Historisk grund, og at det virkelig er den store Dronning, som i sit udstrakte Godsstyre er kommet et lille fattigt Folk til Hjælp.   38   39   40   41   42