Page 44 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 44

 De var også de første i åndelig vækst og vækkelse, de ønskede Gud med i deres hverdag. De var ivrige Grundtvigianere var med på Højskoletanken, det frie Ord, de holdt møder i hjemmene, var ivrige i oplysningen, startede foreninger såsom Gymnastik og sport,” en sund sjæl i et sundt legeme”. de gik ind for Have og Markvandringer, hjalp hverandre med viden på disse områder. “lys over Land det er det vi vil” var sloganet. Man enedes om Andelstanken, formentlig den største Kulturrevolution nogen sinde i vort Land. “Hvad udad tabes skal indad vindes”
De lod Kvinden komme i centrum, den første spæde start på Kvindefrigørelsen.
Det er dit og mit Træ, vi er en del af det, her er en Arv at løfte.
Nu er jeg en solid Gren og i mine Børn er Kvistene der har knopperne der springer ud til næste Forår, og det jeg ser, er godt, i har generne i jer, i har vor slægts And og vilje, vi overlever også i den nye tid.
Bring dette videre til de nye knopper og i vil se et Træ med en Krone så stor, ude i Fremtiden, at den mødige Vandringsmand og Kvinde kan søge skygge og lindring, for det har også alle dage været vor slægts opgave, at hjælpe andre i nød.
På Den Gren jeg vokser på, min Mors, har præget mig i hele mit Liv, hun sagde engang til mig, da jeg var blevet voksen og overmodig, : Regner kommer du ud for et medmenneske der ikke er så begavet som dig, er det din pligt som menneske, at hjælpe glem aldrig det.

   42   43   44   45   46