Page 45 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 45

 Min Far der var meget ironisk til tider sagde: det kan du roligt love min Dreng en sådan Person bliver meget svær at finde, om han overhovedet findes.
Hans afskedsreplik til mig, da jeg forlod mit hjem efter en vidunderlig Barn og ungdom, var: Min Dreng, Fra nu af og til du kan hæve din Aldersrente, får du en streng tid.
Mors råd har jeg efter bedste evne efterlevet, min Fars udtalelse holdt ikke, jeg fik et meget rigt og lykkeligt liv med utrolige mange oplevelser, også fordi jeg fulgte slægten i altid at være åben og vågen overfor det der skete i Verdenen.
Vi er nu nået til min Mors oprindelse og slægt, hvilket er ret spændende, for her har vi en slægtsbog at støtte os til. Den gamle slægtsbog udkom for ca. 50 år siden med Johannes Kjærsgård, Kjærsgårdsminde i Bjerager, som primus motor, der blev oprettet et slægtsudvalg, med ham som formand. Den blev redigeret af Thorvald Madsen, Odder.
Den nye Slægtsbog blev genudgivet i april 1974. i redigeret form der var overdraget Dansk Slægtshistorie, i Kjellerup, hvilket tog 3 år, desværre med ret mange fejl vedrørende datoer og oplysninger der byggede på vildledende Avisudklip stammende fra mærke og dødsdage, vi ved jo alle at disse lokalaviser ikke giver den for lidt i sådanne situationer, det er altid skrevet “ in honoreum” (til Ære for) Man rejste rundt hos Unge og gamle, dels for at få gl. Billeder, udklip og interview til underbyggelse af rigtigheden, det sande billede af det man skrev om, Bevares intentionerne var gode, men


   43   44   45   46   47