Page 47 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 47

 Efterkommere ude i fremtiden ønsker at identificere sig selv, måske ned gennem tiden at søge tilbage for at se hvem vi var, hvad vore gener består af, for netop derved at forstå sig selv og derved få den balance man måske søger.
Begge mine søskende er enige heri.
Derimod er jeg enige med Slægtshistorikkerne i, at man må søge at sætte sig ind i de forhold vor slægt levede under, netop på det tidspunkt de var til og øvede deres livsopgave, tit under stor dramatik, der undertiden var ret voldsom og under andre hårdere love end vi ser dem i dag. Der var tider med enevælde, Herremandsvælde der havde hånds og halsret over denne ulykkelige almue. Jeg vil derfor kort gennemgå historien i samme tidsrum hvori vor slægt levede.
Ar 1620 slog en Mand sig ned i Bjerager, Hads Herred, som den første, ingen ved hvor han kom fra, men han var den første man kan nå ned til i vor Slægt.
Han byggede den ældste og interessanteste Slægtsgård “Kjærsgaardsminde”i Bjerager, Bjerager med den fede muld der gav rige afgrøder og gjorde ham til en velstående Mand, der steg Slægtled efter Slægtled.
Historien taler sit stærke sprog i Hads Herred.
Oldtid og middelalder træder os lyslevende i møde fra de mange udgravninger.
De mange Herregårde, som har haft fæstegods i Herredet, giver rigeligt stof til dyrkning af hjemstavnskultur.   45   46   47   48   49