Page 48 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 48

 De rige Blicher-minder i Randlev Præstegård er stadig genstand for granskning.
Fæstegårde er for længst blevet selvejergårde, og mange af dem Slægtsgårde, der endnu ejes af de samme Slægter, der i det 17. og 18. århundrede besad gårdene som fæstere.
En gren af Kjærsgårds slægt udgår vi fra, og selvom det måske lyder trættende for jer, må man ved læsning af en slægtsbog, gøre sig uhyre mage for at danne sig et indtryk af, hvordan de mennesker, der er omtalt, levede, man må sætte sig ind i hvorfor, at de netop levede sådan.
Årsagerne kan være bl.a. den politiske og økonomiske situation i Landet, ligeledes hvordan samfundsforholdende var.
Jeg skal derfor videregive en kort redegørelse for den politiske og økonomiske situation her i Landet samt forholdende fra ca. 1700 til ca. 1900, da det netop er den periode, størstedelen af vore anerne levede.
Omkring 1650 begynder en langvarig nedgangsperiode i Danmarks økonomiske udvikling, der med visse afbrydelser, således under den store Nordiske Krig, varer til ca. 1730. Tilbagegangen er af international karakter, og skyldes misforholdet mellem ædelmetalproduktionen og vareproduktionen.
I Danmark rammes Hovederhvervet, landbruget, særlig hårdt.
   46   47   48   49   50