Page 49 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 49

 En af hovedårsagerne hertil er, at Hollændernes kornopkøb i østersølandende tager af, fordi England begynder at eksportere Korn og på grund af sin nærmere beliggenhed ved Holland og Hollænderne har gode kort på hånden i konkurrencen med østersølandende.
Nedgangen ytrer sig i tilbagegang i Bøndernes kår, ejendomspriserne falder meget stærkt.
Når det berettes, at bygningen af det første Christiansborg i 1730- kostede lige så meget som værdien af alt jord på Sjælland, er det både et udtryk for Slottes kostbarhed og for usædvanligt lave ejendomspriser, de laveste, vi nogensinde har haft.
For Byerhvervene kommer depressionen langsommere. Bortset fra Svenskekrigene var forholdende i visse perioder af tiden 1650- 1720 ganske tålelige. Denne periode er for Byernes vedkommende præget af usædvanligt Regeringsinitiativ, selvom resultaterne ikke ganske svarede anstrengelserne. Det er merkantilisme (økonomisk lære, der særlig vil ophjælpe Handel og industri) der nu bemægtigede sig de Danske Regeringskredse fuldstændigt. Ligesom under Kristian den fjerde forsøger man at oparbejde en hjemlig industri på næsten alle områder, men med et kummerligt resultat. Forståelsen af, at det, man først og fremmest savnede, var dygtige Arbejdere, førte til indkaldelse af Fremmed arbejdskraft. Man veg end ikke tilbage for at give begrænset religionsfrihed, hvad man i tidligere tid på ingen måde kunne tænke sig. Således fik både Franske huguenotter, jøder og katolikker lov til at tage bopæl i den ny anlagte by Fredericia og også for jøders og huguenotters vedkommende til en vis grad i København.   47   48   49   50   51