Page 50 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 50

 Den store Nordiske Krig bragte staten i vanskeligheder, som man søgte at afhjælpe ved at udstede papirpenge for første gang i Danmarks historie. Skønt staten havde lovet at indløse dem efter Krigen, faldt de stærkt i kurs. Imidlertid, da Krigen var forbi, begyndte regeringen planmæssigt at indfri dem med Sølv med det resultat, at Landet bragtes ud i en deflationsperiode med faldende priser og dyr kredit på et tidspunkt, hvor erhvervslivet i højeste grad trængte til billige penge. Med andre ord, Statens hæderlighed bragte Borgerne ekstra vanskeligheder at overvinde. I det hele taget blev tyverne en svær tid at komme igennem. I 1728 ramtes København af en ildebrandskatastrofe, der lagde 2 femtedele af byen i aske. Man kendte på det tidspunkt ikke til brandforsikring i København, og følgerne blev derfor forfærdelige, så meget mere, som de folk, der havde penge, havde anbragt dem i pantebreve i fast ejendom, så de mistede store summer ved branden. Regeringen måtte gribe ind, og et varigt resultat heraf skabtes ved oprettelse af Københavns Brandforsikring i 1731.
Denne trange periode fra 1650 - 1730 mundede ud i den rene elendighed. to ting havde man dog vundet i dette tidsrum, man var blevet uafhængig af Hollænderne, og man havde i København fået en betydelig Handelsby, der - ganske vist i kraft af privilegier var i stand til at opretholde en oversøisk handel til Landets forsyning.
Kristian den sjettes regering er i økonomisk henseende meget betydningsfuld. Da er det, som om regeringen begynder at få krammet på den økonomiske politik.
   48   49   50   51   52