Page 53 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 53

 kår, som Krigen med England 1801-1814 skabte. Reformpolitiktiken kom også handelen med landbrugsprodukter til gode.
I 1788 omtrent samtidig med stavnsbåndets ophævelse frigaves handelen med korn og kvæg. Kornhandelen havde siden 1735 været henvist til at søge afsætning på det Norske marked, hvilket oprindeligt havde været en fordel, men nu føltes som en hæmning, efter der var dukket nye favorable markeder op, særlig i England. Kvæghandelen havde i det store og hele været bundet af de gamle bestemmelser fra omkring år 1500, hvorefter det var forbudt at fodre Økserne. Disse bånd forsvandt nu, hvilket gav et kolossalt opsving med studehandel.
Disse bestræbelser for at indføre økonomisk frihed i modsætning til det hidtil virkende merkantile tvangssystem viste sig på en række områder også uden for Landbruget. Således frigaves handelen på Island og Finmarken nu for alle indbyggere i monarkiet. I 1793 omordnedes kreditoplagsretten således, at enhver sø handelsby i Danmark for fremtiden fik adgang til at have kredit - og transitoplag med den tilføjelse, at man ikke længere for at skulle få den ret skulle hjemføre sine varer fra første hånd, altså fra produktionsstedet, men at man måtte tage dem, hvor man fandt for godt. Det er denne bestemmelse, der lægger til grunden til provinsbyernes retslige ligestilling med København, og som derved danner et af Grundlagene for provinsbyernes storhedstid i perioden efter 1814.
   51   52   53   54   55