Page 54 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 54

 Tidligere havde det været umuligt for den enkelte mindre Provinsby at del tage i den udenrigske handel, fordi man var tvungen til at hente varerne på første hånd. Nu derimod kunne man altså blot sende et skib til Hamborg f.eks. og der laste det med en række forskellige udenrigske varer, som man havde en chance for at komme af med igen inden for rimelig tid.
Kronen på hele denne frigørelse af det økonomiske liver toldforordningen af 1797. Det er ikke nogen egentlig frihandelslov, men den er først og fremmest ikke merkantilsk. Der fastsættes nu ensartede og ret lave toldafgifter for indførelse af råstoffer og næringsmidler, medens der bevaredes en moderat beskyttelse, indtil 24 %, på færdige industrivarer. Store mængder af gamle ind - og udførselsforbud forsvinder ved denne lejlighed. Til udstedelse af denne i udlandet meget beundrede toldordning er A.P. Bernstorffs navn uløselig knyttet.
Bestemmelsen i 1792 om forbud mod Negerhandel er ikke dikteret af økonomiske, men af humane grunde. Slaveriet på de vestindiske øer ophævedes ikke, men det blev fremtidig forbudt at tilføre Slaver. Derved steg priserne på Slaverne, hvilket igen medførte en bedre behandling, end man tidligere havde givet dem.
Under Krigen med England, ja allerede fra 1805, havde en væsentlig del af den relative store Hær været under våben og stået opstillet ved Holstens sydgrænse, ligesom hele Landet var sat i Forsvarsberedskab. Krigen kostede således daglige store summer, og dens finansiering var derfor et afgørende problem, der i høj grad vanskeliggjordes ved,   52   53   54   55   56