Page 57 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 57

 i pari var i og for sig højst prisværdige, men prisen, man måtte betale derfor, var uden tvivl for høj. Inddragningen kunne nemlig kun ske på erhvervslivets bekostning. Når man ikke kan låne, kan man ikke drive handel, og med de rentesatser, som Nationalbanken arbejdede med, og med de midler, som den overhovedet stillede til disposition, kunne kun meget lidt udrettes.
Pengemangelen bliver et fremtrædende træk i de følgende hårde års historie. Det er i første række den, der lammer erhvervslivet. For Danmarks Industri betød efterkrigsårene den fuldstændige ruin.
Trods mange skuffelser og vanskeligheder havde man fået stablet en ganske anselig fabriksvirksomhed på benene. Det gjaldt således tekstilindustrien. der var uden tvivl lige så mange mennesker beskæftiget ved tekstilfabrikationen i København i slutningen af det 18. århundrede, som der er i dag. Med toldloven af 1797 havde man besluttet at udsætte denne industri for fremmed konkurrence. Den kom ikke straks. Krigen kom nemlig til at virke som en fortsat beskyttelse, så man først nu kunne vente den. Den udeblev da heller ikke, og det slag, den udenlandske konkurrence rettede mod den Danske industri, blev dræbende.
De Danske industrivirksomheder, der overlevede disse år, er nemt talte. Intetsteds virkede krisen hårdere end inden for landbruget. Med et slag havde krigen ændret landets økonomiske struktur. Fra at være et erhverv i andet plan var landbruget blevet det man så hen til efter frelse fra økonomisk ruin, efter at storhandelen var brudt sammen. En kort tid syntes det, som om forventningerne skulle gå i opfyldelse, men ulykken kom hurtigt. Det var markederne,   55   56   57   58   59