Page 58 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 58

 som svigtede. Det Danske korn måtte konkurrere på lige fod med alt andet korn på det norske marked, og priserne trykkedes. Samtidig skete der endnu alvorligere ting med det Engelske marked, der var kommet til at betyde meget i slutningen af det 18. århundrede. Ved den Engelske kornlov af 1815 standsede nemlig praktisk talt al udførsel til dette land.
Virkningen af denne lov i Danmark var voldsom, en svær krise gik over landbruget, sværere end nogen sinde. Med faldet i kornpriserne fulgte et fald i ejendomspriserne, der gik ned fra ca. 1000 kr. pr. td. hartkorn til ca. 100 kr. Rede penge fandtes ikke blandt landbefolkningen, Og staten måtte overtage mange ejendomme for skatterestancer. Dette medførte til gengæld, at det blev let for unge folk at købe en Gård, helt modsat, hvad der var tilfældet under den sidst landbrugskrise, hvor ejendomspriserne blev holdt kunstigt oppe. Perioden 1818 - 1828 er vel den hårdeste tid, vort Land nogensinde har måttet stå igennem.
Med året 1824 nåede kornpriserne bunden, og fra da af gik det stadig og ret jævnt opad. Opgangen varede til herimod 1880, på hvilket tidspunkt kornpriserne var ca. 3 gange så høje som i 1924. selv om kornpriserne på verdensmarkedet nu og da også breder sig til Danmark, bliver det efterhånden - om end i begyndelsen langsomt - virkelig gode tider for det Danske landbrug, og det gamle ord, der siger, at når bønderne har penge, har vi alle penge, kommer omsider til at holde stik inden for byerhvervene. Fra begyndelsen af 30-erne står det alle klart, at kornhandelen er grundstenen i Dansk økonomi, af den er alle afhængige.
   56   57   58   59   60