Page 59 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 59

 Det Danske korn blev lagt på kreditoplag i England for at være klart, når priserne steg, og tolden faldt, så eksporten blev lønnende. Kvaliteten af det Danske korn havde tidligere ladet meget tilbage at ønske. En medvirkende faktor hertil havde vel været, at det Danske korn havde indtaget en monopolstilling på det Norske marked. Nordmændene i det sønden f jelske Norge skulle købe korn i Danmark, og bevidstheden herom bevirkede, at man ikke følte særlig trang til at kæle for kvaliteten, hvad der med rette havde givet anledning til megen bitterhed fra Norsk side. Da vort korn pludselig blev vor vigtigste vare og skulle gøre sig gældende på Verdensmarkedet, lod det meget tilbage at ønske.
Det fremkom fugtigt, urenset og placeredes derfor lavt på noteringen. Tyske købmænd, navnlig i Kiel, begyndte ligefrem at købe Dansk korn med det formål at forædle det. Denne tanke toges op af Hans Puggaard, der selv rejste rundt og foretog sine opkøb medbringende sin indforskrevne rensemaskine. Metoden vandt indpas, og i løbet af 20-erne gjordes der en stor indsats fra købmændenes side for at oparbejde en kvalitetsvare, hvilket omsider kronedes med held.
Bønderne solgte deres korn til købmændene i provinsbyen. Oprindelig foregik det i løbende regning, dvs. Bønderne modtog varer for kornet til en pris, der fastsattes af købmanden. Den var måske ikke videre høj, men til gengæld var de sikre på to ting, nemlig at de altid kunne komme af med kornet og altid opnå varekredit, når det kneb. Efterhånden, navnlig omkring 1840, begyndte bønderne dog at få interesse for noteringerne på Verdensmarkedet. Da regeringen samtidig bryder byernes kornhandelsmonopol ved at tillade enhver at opkøbe korn
   57   58   59   60   61