Page 60 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 60

 til videre forhandling, kommer købmændene ud for konkurrence, der medvirker, at bønderne kommer til at stå stærkere. Det benytter de til at kræve Verdensmarkedets pris for deres korn. Med kornhandelens opsving bliver provinskøbmanden en central skikkelse i det Danske erhvervsliv. Herom vidner de store gamle Købmandsgårde i vore provinsbyer. De ligger ofte mellem hovedgaden og Havnen. I forbygningen er butikken. Gennem en port kommer man ind på den store gårdsplads. Her holdt bønderne ind, når de kom til byen med deres varer. Staldplads og hestefoder var købmandens service tilligemed en bid mad og en dram. Gårdens andre længer optoges af kornmagasiner og andre pakhuse, Ofte fandtes der også et brændevinsbrænderi installeret.
På havnepladsen fandtes kul - tømmerplads. Det er de store blandede købmandsforretningers storhedstid, således som vi f.eks. kender dem fra Goldschmidts novelle” ”fra min Onkels Tømmerplads”. Provinskøbmændenes forretning var meget sammensat. Kornet var hovedvaren. Efter tørring og rensning udskibedes det til England. Transporten foregik i regelen på købmændenes egne småskibe. Fra England hjemførtes efterhånden både industrivarer og kul, ligesom skibene lejlighedsvis bragte en ladning tømmer fra Norge. Dette gav anledning til en omfattende detailhandel. I butikken forhandledes manufaktur, kolonial og isenkram.
Fra pladsen solgtes tømmer kul og støbegods. Kundekredsen udgjordes først og fremmest af bønderne, men selvfølgelig også af byens indbyggere og landhåndværkere.
   58   59   60   61   62