Page 61 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 61

 Prisudviklingen er stadig gunstig gennem 30-erne, og bønderne begynder at forvinde de dårlige tider, deres forbrug stiger, og omsætningen fremmes. Stadig virker den Engelske kornlov og hæmmer markedet, den ophæves først i 1846, og først dermed springer kornhandelen ud i fuldeste flor.
Tiåret fra midten af 40-erne til midten af 50-erne er provinsbyernes store blomstringstid. Provinsbyernes fremgang understreges af en stærk vækst i befolkningstallet, medens København samtidig stagnerer på dette punkt. På mange måder viser provinsbyerne deres virketrang, I året 1837 får Århus en filial af Nationalbanken.
Det ville Odense også have, og da den ikke fik det, tog dens handelsstand i 1846 initiativet til grundlæggelse af Danmarks første Private Bank i moderne forstand, Fyns Diskonto Kasse. Det er også i Odense, det første gasværk grundlægges, adskillige år før København fik sit. Der strømmer en frisk bølge af foretagsomhed over provinsbyerne, 1854 - 1857 grundlægges i alt 13 Provinsbanker, de fleste i Jylland. Efter ophævelsen af korntolden i England 1846 syntes fremtiden sikret for det Danske landbrug. Der var skaffet et sikkert afsætningsmarked til priser, der foreløbigt viste sig favorable. Arene fra 1846 til ca. 1880 er måske de bedste, det Danske Landbrug har haft.
Ejendommene, der er et godt udtryk for rentabilitet, steg bestandigt i disse år. Hertil kom, at det Danske landbrug ikke kendte til import af råstoffer, hvis eventuelle prisstigninger kunne true med at berøve bøndernes   59   60   61   62   63