Page 62 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 62

 fortjeneste. De tekniske fremskridt var gennemgående kun få.
Det vigtigste var, at man begyndte at dræne de sure Jorder. Derimod anvendte man fremdeles kun staldgødning, der på grund af kornavlens overvægt var ret sparsom. Resultatet udeblev heller ikke. Mod periodens afslutning begynder resultaterne af rovdriften at melde sig i form af nedsat afgrøde. Men foreløbig var der ingen grund til bekymring. Der foregik blandt bønderne en storstilet opsparing, men midlerne anbragtes gennemgående forsigtigt i sparekasserne.
Denførsteoprettedes1810påHolsteinborgvedGrevensforan staltning og som en filantropisk institution. Hidtil havde bønderne ikke haft noget sted de kunne gå hen med deres sparemidler. I fæsteperioden kunne de ikke yde hinanden sikkerhed i jord. Det var derfor mest blevet til, at de satte deres værdier i sølvtøj, som det fra gammel tid havde været skik. Sparekassen i Holsteinborg fik mange efterfølgere, og efterhånden blev det bønderne selv, der fik ledelsen. De midler, der opsparedes, blev af stor værdi, da de dårlige tider satte ind.
Det var så den historiske oversigt, jeg vil nu påbegynde beskrivelsen af min Moders oprindelse, der naturligvis også er din og min.
Vor gren udgår fra Kjærsgårdsslægten der kan føres tilbage til Ar
1620, der fødtes en Mand af slægten, der først bosatte sig i Bjerager.

   60   61   62   63   64