Page 63 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 63

 Hvor han er født kan ingen sige noget om, hvor forældrene kom fra ved ingen, det var urolige tider med Pest krig og plyndringer, men
her i Bjerager fandt de fred, jorden var god og drev det med tiden til, at det blev velhavende Mennesker og derved lagde grunden til den solide, stræbsomme og oplyste slægt vi tilhører.
Thorvald Madsen skildre, i det følgende Hads Herred:
”Hads Herred er betegnet som en “fed mundfuld” af Danmarks jord, et Kornland som få steder i vort rige. Stærkt og kraftigt bølger Kornet over det bakkeformede Land, rige afgrøder, der fylder godt i laderne, giver velnærede kreaturer i staldene...
Men foruden denne frodighed hører Herredet til en af øst Jyllands smukkeste egne, der karakteristisk ved sin smilende ynde og djærve kraft.
Her er skønt med bakker bløde, med engdrag og bakkevæld og rige vænges grøde; med sus og sang i Bøgelund. Og klokkeklang ved aftenstund.
Sådan har en af Hads Herreds Præster sunget så rammende om sin egns landskabelig skønhed. vidunderligt er det at stå på en af syd Hadsherreds mange bakker og stirre ud over land og hav, over skov og vange, over hvilke lys og Skygge jager hinanden milevidt.
Men den fede muld har også sat sit præg i åndelig henseende på Herredets befolkning. Den almindelige   61   62   63   64   65