Page 64 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 64

 velstand har præget den ret stærkt i materialistisk henseende. Men netop denne materialisme medførte, at adskillige måtte se videre ud. Der skabtes i 1860- rene og 70-erne gennem Otto Møller og Anton Kirkebyes forkyndelse en stærk åndelig bevægelse, der havde sit udspring i Gylling; Odder; Beder og Bering, samt fra Dr. Nørregårds Højskole i Testrup. Det var en levende åndskraft, der satte hårdt mod hårdt over for Bjørnbaks materialisme.
Også historien taler sit stærke sprog i Hads Herred. Oldtid og middelalder træder os lyslevende i møde fra de mange udgravninger.
De mange Herregårde, som har haft fæstegods i Herredet, giver rigeligt stof til hjemstavnskultur. De rige Blicher- minder i Randlev Præstegård er stadig genstand for granskning. Fæstegårdene er for længst blevet selvejergårde, og mange af de gamle slægtsgårde, der endnu ejes af samme slægter, der engang i det 18. og 17. århundreder besad gårdene som fæstere.
Til en af de ældste og interessanteste slægtsgårde i Hads Herred hører “Kjærgaardsminde” i Bjerager, om hvilken der i det følgende skal fortælles. En stor og meget omfattende slægt er udgået fra denne gård, og som for det meste har bosat sig i Hads Herred. Men foruden slægtens størrelse tæller den mange dygtigheder, og især på Landbrugets område har den afgivet adskillige udmærkede foregangsmænd og Kvinder.
Min tip Oldefar Rasmus Rasmussen Kjærsgaard, blev født 1757 i Bjerager og døde d. 10. januar 1837. samme sted, han blev næsten 80 år gammel.


   62   63   64   65   66