Page 65 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 65

 Han blev døbt d. 27. marts 1757, båret til dåben af Faderens søster Karen i Kjærsgaard i Hundslund, Faddere var: Farbroderen Stephen Rasmussen Kjærsgaard i Bjerager; Morbroderen Niels Thomsen, Niels Hansen, Søren Thuesen og Jens Frandsen.
Rasmus Rasmussen Kiersgaard blev gift d.3. august i Bjerager med Anne Rasmusdatter, der blev født 1766 i Bjerager og døde d. 16. februar 1807 samme sted; hun blev begravet d. 24. februar, 41 år Gammel.
Hun blev døbt d. 25. marts 1766, båret til dåben af Wilhelm Hillerfelts hustru af Bjerager; Fadderne var: Morbroderen Mikkel Christensen, Niels Hansen Anders Smed, Eskild Nielsen og Rasmus Lauritsen.
Efter hendes død blev Rasmus Rasmussen Kiersgaard gift igen d. 10. december i Bjerager med enken Johanne Nielsdatter; der blev født ca. 1766 og døde d. 29. januar i Bjerager, og begravet d.6. februar 53 år gammel. Man ser alle tre døde januar februar, det har nok knebet at komme igennem vinteren! dengang, med fugt og uisolerede huse; samt bilæggerovne der ikke gav alverdens varme.
Men videre; Tip Oldefar sad som indsidder eller bestyrer af slægtens gamle gård i Bjerager fra giftermålet 1795 til 1801, da han d. 11. juni 1801, for 1000 Rigsdaler, fik skøde på gården af Sophie Elisabeth Cathrine Brinch Seidelin, salige gehejmeråd og Justitiarius Stephan Hofgaard Cordtsens Enke.


   63   64   65   66   67