Page 66 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 66

 Han fik dog ikke Gården til rådighed, i skiftet efter Anne Rasmusdatter, der afholdtes d. 17. marts 1807 og sluttede d. 6. december 1808, oplyses det i at hun foruden Ægtemanden efterlod sig Børnene:
Rasmus Rasmussen; 12 år, Jens Rasmussen, 8 år Johanne Rasmusdatter, 10 år og lille Ane Rasmusdatter på 5 år der blev min tipoldemor tilsynsværge var børnenes Morbroder Niels Rasmussen af Bjerager.
Ægteparret ejede kun lidt indbo samt 1 Ko og 2 Får, i alt vurderet for 129 Rigsdaler O Mark 4 Skilling. Rasmus Rasmussen Kiersgaard var ejer af gårde efter skøde pr. 11.juni 1801, Gården var vurderet for 2129 Rigsdaler O Mark og 4 skilling.
Der skyldtes til 2 Mænd henholdsvis 400 og 100 Rigsdaler, så til deling mellem arvingerne blev 1629 Rigsdaler og 4 skilling. Rasmus fik 814 rigsdaler. 3 mark 2 skilling; hver af sønnerne 271 rdlr. 3 mark 2/3 skilling, til hver af døtrene 135 rdlr. 4 mark 8 1/3 skilling.
Det fremgår heraf, at Rasmus ikke var ejer af gårdens besætning j hans gamle Mor må have ejet resten af besætningen samt en del nødvendig indbo, først i 1808 overlod hun ham gården til fri rådighed.
Der var uro i landbokredse på den tid, da Rasmus blev Mand i gården. Stavnsbåndets løsning i 1788 gav bønderne friere kår at arbejde under og gav dem adgang til at blive selvejere. En ny tid var under opsejling. Også Rasmus var med i det nye, han blev medlem af egnens første landboforening, der i 1811 blev startet af Præsten

   64   65   66   67   68