Page 67 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 67

 Niels Blicher i Randlev, der fik det utrolige lange navn ”Det Randlevske
Districtsselskab for gavnlig virksomhed”, man sparede ikke på ordene dengang. Rasmus var medlem i den første bestyrelse, hvor man vedtog at fremme oplysning, fædrelandskærlighed og gavnlig virksomhed i enhver landbosag, især udbredelse af kendskab til bedre jordyrkningsmetoder og at dyrke flere af de nyttige sædarter: Vinterhvede, kartofler, tobak.(under 2 Verdenskrig dyrkede Far og mig også tobak, det blev faktisk en succes.) Rapssæd, Valmuefrø, forøget avl af hør, hamp o. s. v. Rasmus var med til at stemme for, at der skulle udsættes præmier for det bedst drevne landbrug i Randlev og Bjerager sogne. Der blev brugt 26 rigsdaler. til indkøb af præmier, der skulle bestå af 2 sølvskeer, hvor der var indgraveret:
Hæderstegn for gavnlig virksomhed. “Randlevske Districtsselskab” I her havde man forkortet navnet, da skeen ellers skulle være lang som en arm. Præstens Søn Steen Steensen Blicher var også medlem, han var forpagter af præstegården i Randlev hvor han boede med sin unge kone Erneste i Præstegården, og hvor selskabet i øvrigt holdt møder.
Rasmussens første kone Anne, var svagelig og helbredet var dårligt og døde som sagt d. 16. februar 1807 kun 41 år gammel. Hidtil havde gamle Farmor, Ane Thomasdatter, stået som den øverste myndighed i hjemmet, og kræfterne havde slået til, men nu slap hun tøjlerne, netop hvor hun var mest tiltrængt. Ved juletid d.12. december 1807. gik hun på aftægt, og den 22. februar fik Rasmus   65   66   67   68   69