Page 68 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 68

 fuld rådighed over gården og var endelig blevet selvejer af slægtens gamle gård.
Nu var det jo ikke sådan dengang, at man betingelsesløst gik på aftægt, nej der blev udfærdiget en aftægtskontrakt og det var sågu’ krasse betingelser gammelmor her forlangte.
Den lyder således:
Jeg Ane Thomasdatter, nyder årlig af min søn, Rasmus Rasmussen Kiersgaard, til underhold 2 tdr. Rug, 2tdr. Byg, 1 tdr. Malt, 2 skæpper Gryn, et fedt Svin til 9 lispund, 3 fede Gæs, 1. skp. Hørfrø, en forsvarlig Ko, der skal græsse med Gårdens øvrige Køer, og hvis den tager skade eller dør, da skal han skaffe mig en anden.
Til Husværelse indrettes forsvarlig og godt 3 Fag hus til beboelse, et fag til brænde, 3. læs tørv hjemkørt og sat i hus, 8. læs Træ, hjemført hugget og sat i hus.
Jeg, Ane Thomasdatter, udtager alt, hvad jeg selv vil eller behøver til brug i huset, så længe jeg lever, men efter min død skal alt det udtagne, og alt, hvad jeg ejer, tilhøre min Søn. Derimod er han pligtig til at skaffe mig al mulig hjælp og understøttelse i min alderdom, skrøbelighed og sygdomstilfælde, og efter min død besørge mig en anstændig begravelse. Endvidere holder han mig med en Pige med kost og løn, svarer offer og Skat for mig, holder mig med træsko og skaffer mig kørsel til Kirken og gode venner, når jeg agter mig i besøg. Fremdeles forbeholder jeg, Ane Thomasdatter, mig fri adgang til brug af bryggerset med Bagning og brygning og vaskning.

   66   67   68   69   70