Page 69 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 69

 Endelig forbeholder jeg mig en liden Hauge, som skal indhegnes, vesten for lade huset såvel som 1/3 af alle de æbler, der avles.
Alt det anførte forpligter jeg mig, Rasmus Rasmussen Kiersgaard, til at svare og fuldkommen efterkomme uden der skal blive mindste årsag til klagemål. Bjerager, d. 12. Dec. 1807.
Ane Thomasdatter. Med påholden pen. Rasmus Rasmussen Kiersgaard.
Til Vitterlighed: Erich Sørensen, Sognefoged, Rasmus Olesen, begge af Bjerager.
Gamle Ane har sikkert, da svigerdatteren nu var død, styret og ledet arbejdet i hjemmet.
Videre skal det nævnes, at Rasmus var rekrutteret i den nyoprettede Kystmilits, der bestod af frivillige folk fra de ved kysterne beliggende sogne.
Englænderne var dengang i landet og for hårdt frem mod den Danske skibsfart og truede hist og her med landgang. Kystmilitsen opgave var, at holde øje med fjendens bevægelser ude på søen, og at værne kysten mod fjendtligt angreb, var der fare på færde, skulle der uopholdelig antændes Bål på Bavnen som tegn på, at mandskabet omgående skulle samles, og der skulle sendes bud til Overkommandoen, der havde hovedkvarter i Århus. Kyststrækningen fra Århus til Hou var inddelt i flere distrikter, Rasmus gjorde tjeneste i strækningen fra Saxild til Hou og havde til Befalingsmand forvalteren på Rodstenseje, Hr. Krigsråd H.C. Møller, en fremragende skikkelse på Landbrugets område og en Mand, der havde megen anseelse.
   67   68   69   70   71