Page 70 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 70

 Alle de mange begivenheder, der fandt sted i Rasmussens liv, satte sit præg på ham. Han havde jo levet under den tyngende hoveri og under stavnsbåndet, men i hans yngre dage havde han levet med i den frihedsbølge, der gik over Danmark, da hoveriet og stavnsbåndet blev løst, og da markerne blev udskiftede, og gårdene gik over til selveje. Det var revolutionerende tider for den Danske Bondestand. Englænderkrigene gjorde det Danske Folk til et fattigt Folk. Hvad der skete i København 1807, har sognefolkene i Randlev og Bjerager nok fået frisk fra fad, da Præstens Søn, Steen Steensen Blicher kom hjem fra sin deltagelse i Kampen på Københavns Volde.
Tidens vanskeligheder på det økonomiske område kom også til at svie hårdt til Rasmus. Han oplevede det store sammenbrud, Statsbankerotten i 1813, der gjorde velhavende folk til stoddere. For landboerne var det måske ikke så slemt. De havde dog føden, og vi var dengang ikke nær så afhængige af udlandet, som det er tilfældet nu. Alt, Hvad der nødvendigvis skulle købes, var urimelig dyrt, og der var kun få til at købe. Handelen gik i stå, hvert hjem lagde så meget så mulig an på selvforsyning. De umådelig fattige tider efter statsbankerotten gjorde, at Rasmus kom til at stå i restancer for skatter og rentebeløb. Men han klarede sig dog ud af vanskelighederne som de fleste af sine byfolk, dog var der mange der måtte gå fra hus og hjem. Kort efter den tunge statsbankerot kom freden med England. Norge gik tabt, en begivenhed som i alt fald Niels Blicher var stærkt

   68   69   70   71   72