Page 71 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 71

 Optaget af.
Den 28. april døde gamle Ane Thomasdatter, og hun nåede en for hine tider meget høj alder, 82 1/2 år. Niels Blicher forrettede hendes begravelse, og holdt, hvad der for øvrigt ikke var almindeligt, lig prædiken over hende, ligesom der var tændt lys på alteret, noget der ellers kun var forbeholdt standsfolk, og som ikke enhver havde råd til. Dermed ophørte aftægts kontraktens bestemmelser, og det har jo nok været en lettelse for Rasmus.
Den 10. december giftede han sig igen med Enken Johanne Nielsdatter fra Bjerager.
Rasmus og hans standsfæller i Bjerager kom rimelig igennem de fattige tider, hvilket kan tilskrives det sammenhold og hjælpsomhed, der var så stærkt de Danske Bønder imellem, og samtidig blev styrket i nationalt sindelag. Der er heller ikke tvivl om, At Rasmus var påvirket af Niels Blicher, hvis tanker om “gavnlig virksomhed, større landbrugsindsigt og oplysning” han fuldt ud delte.
Det var store tider for Randlev og Bjerager, da to fremskridtsmænd som Præsten Niels Blicher og sønnen Steen Steensen Blicher virkede og boede i Randlev, denne iver og videbegær der her blev startet af tip, tip Oldefar kan ses efterfølgende i slægten opad i generationerne til i Dag, hvor vi overalt i slægten ser den samme iver og nysgerrigheden for nutiden og fremtiden. Rasmus vågnede lynhurtig op af den sløve middelalderholdning, Stavnsbåndets åg der dræbte alle initiativer med dets åndsformørkede, afstumpede og ufølsomme stillestående liv, et liv i Diktatorisk


   69   70   71   72   73