Page 72 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 72

 herremandsvælde, og analfabetisme. Jeg er Rasmus dybt taknemlig, at han så hurtig fandt et nyt livsmål, glæden og læren ved det nye uprøvede, nysgerrigheden ved fremtidens mystik, hans høje moral der kom til at præge hans slægt, en Arv af dimensioner, der nu ligger som et værdifuldt gen i vor slægt.
Indtil 1823 vedblev Rasmus at virke på sin Gård, men i dette opgav han at være Mand i Gården og afstod den til fordel for sin Søn, der også hed Rasmus Kjærsgaard og var født d. 21. Maj 1795. Den gamle gik på aftægt i de samme stuer hans Moder havde beboet, hans aftægtskontragt var også stort set som Moderens, blot med den forskel at Rasmus ville have lommepenge, 10 Rigsdaler om året.
Der fortælles at de to Far og Søn engang rev nogle Staldlænger ned, en ny Gård skulle bygges op, under huset fandt man en pæl nedrammet med en plade med en gammel ulæselig skrift. Man ville vide, at her skulle være nedgravet noget værdifuldt, men da det kun var en formodning, blev ingen undersøgelse foretaget.
Det gamle sagn om, at slægten skulle blive meget velhavende, kom imidlertid til at gå i opfyldelse; Thi ovennævnte Far og Søn skabte en rigdom, der er gået i Arv ned til nuværende slægt. hvad man ser klart af de gamle Skattelister, hvor de står opført efter hine tiders ret store skattebeløb.
Gamle Rasmus døde den 10. januar 1836 i den høje alder 80 Ar. Hans Datter Ane Rasmusdatter er født d. 26. september 1802 i Bjerager og døde d. 20. december 1875 i Boulstrup, Bjerager Sogn. Hun blev gift d.4. oktober 1822,


   70   71   72   73   74