Page 73 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 73

 med Rasmus Pedersen, der er født d. 10. november 1799, og døde 1868 i Boulstrup.
Rasmus Pedersen var en meget dygtig Landmand, der havde øjnene
åbne for alt nyt, der forekom på landvæsenets område. Fra dette ægtepar nedstammer talrige efterkommere, fra hvilke adskillige personligheder er udgået, og som har præget egnen både på praktisk og åndeligt område, flere af dem har været førende skikkelser.
Der var 10 børn i Anes og Rasmus Pedersens ægteskab, 6. sønner og 4. døtre. Om disse søskende er det blevet sagt, at de i deres ungdom gav hinanden det løfte, at ingen ville gifte sig på anden måde, end at de kunne blive gårdfolk, og det løfte blev holdt.
Disse 10 søskende var alle helsøskende, men på de 6 brødre var der stor forskel. De 3 ældste var middelstore Mænd, som vel nærmest var, hvad man den gang kaldte “Børnbakkerne”, medens de tre yngste var granvoksne Gardertyper, som hyldede den grundtvigske retning og løste sognebånd til Pastor Otto Møller i Gylling. I det hele taget var de 10 søskende delt i 2 skarpt adskilte lejre, som havde grumme lidt med hinanden at gøre. Men en ting var de fælles om, de var i økonomisk og praktisk henseende rimelig dygtige.
Deres Datter Johanne Rasmusdatter, min Oldemor, er født d. 27. januar 1838 i Boulstrup, Bjerager, og døde d.11. juni 1914. i Dyngby, Bjerager Sogn.
Den 18. oktober 1859 blev hun gift med min Oldefar Andreas Hansen Hessellund, som fødtes d.8. februar 1818 i
   71   72   73   74   75