Page 74 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 74

 Halling som søn af Organist ved Gosmer Kirke, Hans Hessellund og hustru, Jordemoder Kirstine Therkildsdatter, Oldefar døde d. 15. december 1901 i Dyngby, Bjerager sogn.
Da Johanne så hvor svært hendes to søstre, Ane i Rørt og Margrethe i Boulstrup, havde det i deres ægteskab, besluttede hun sig til ikke at ville gifte sig.
Men hendes beslutning kom ikke til at holde stik. Den unge 21-årige Johanne blev gift med den dobbelte så gamle Andreas, der var enkemand og havde mistet to Hustruer. Hun blev hans tredje Hustru i hans” Indian Summer”, som han fuldt ud udnyttede, de fik nemlig 6. Børn tilsammen der blev opdraget sammen med de 5 børn han havde med sine to første Koner, man kan sige Oldefar ikke har følt trang til søvn hele tiden, men tilbage, Deres Bryllup stod d. 18. oktober 1859. Johanne kom aldrig til at fortryde sit Giftermål med den halvgamle Mand, skønt hun med hensyn til arbejdet havde det strengt nok. Egentlig er det underligt, som det kan gå til her i Verdenen for den Gård i Dyngby, matr.nr.6, som Johanne nu flyttede ind i sammen med Andreas, havde i sin tid tilhørt hendes Oldefars Søster, Maren Kjærsgaard, f. 1750, der fik den med sin anden Mand, Mikkel Simonsen, Datteren Ingeborg Mikkelsdatter, der var gift med Rasmus Nielsen fra Dyngby, arvede gården. Rasmus var en stor ivrig Jæger, der gik på Jagt med St. Steensen Blicher. Rasmus nedlagde i året 1813 den sidste Ulv i Danmark.
Samme Rasmus Nielsen og Ingeborg Mikkels datter havde 7 Børn, den yngste af dem, Karen Rasmusdatter, fik fædrenegården, da hun giftede sig med Oldefar Rasmus Hansen Hessellund og blev hans første hustru. Med hende   72   73   74   75   76