Page 76 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 76

 For en del Grundtvigianerne i Hads Herred, for hvem det kristelige livssyn var hovedsagen, frem for det folkelige og politiske, var Otto Møller i Gylling den ledende personlighed. Som ung mand havde denne fremragende forkynder holdt mange møder rundt om i Herredet, til dels sammen med vennen, Kapellan Kirkeby i Odder, og derved fremkaldt en åndelig vækkelse af stort omfang, så en mængde sognebåndsløsere fra alle de omkringliggende sogne samledes om hans forkyndelse i Gylling Kirke der i disse år var egnens åndelige centrum.
Oldefar Andreas og Oldemor Johanne var også sognebåndsløsere til Otto Møller, så længe de levede. Mange, der ikke havde noget at køre med, fik plads i vognen, når der kørtes til møder eller Gudstjeneste i Gylling. Der var dengang en meget stor kirkefærd hver søndag noget man ikke ret mange steder så mage til, dog i mange Kirker Landet over, mest hvor der var en arrig præst, mødte en del frem i modsat fald udsatte de sig for verbale skideballer, for deres udeblivelse, fra prædikestolen når de mødte næste gang, og hvad, de kunne lige så godt sove til middag i Kirken som hjemme, men i Gylling var der en forunderlig grødetid, den åndelige vækkelse gav sig udslag på mange måder. Hjemmene fyltes med sang, og kom man sammen en aften, var der altid en eller anden der havde noget på hjertet. ( Sådan var det også på min tid i Barn og ungdommen, men det er forbi nu desværre, jeg kan love man bliver mere glad og åben end det er tilfældet i Dag, nu glor man fjernsynet, der har berøvet medmenneskeligheden og sammenholdet.)
I Oldes hjem blev der dagligt holdt morgenandagt for hele husstanden, og flere har sagt, at denne stille
   74   75   76   77   78