Page 77 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 77

 morgentime var den bedste indledning til Dagens Arbejde.
Foruden at være Kirkeligt indstillet havde Olde også stærke Politiske interesser. Han var ikke provisoriernes Mand (midlertidig forbigående tilstand) så når Herredsfoged Hanke med sine Gendarmer kom for at pante for skat, ja så var Andreas Hessellund altid rede til at betale; ganske vist brummede han fælt og lod herreds fogeden høre hans utilfredshed, men han betalte fordi loven krævede det og lov er lov. Man kan sige han var forud sin tid, gik som Landmand efter nye linjer, og da folk i Dyngby havde stor respekt for ham, fulgte mange ham.
Han var en af de første til Roeavl, sammen med sine fremmelige svogre, foreskrev de roe frø fra Irland og begyndte Roe avl i Danmark til Kreaturfoder, han havde et for tiden stort svinehold. Da han var 66. år gammel, byggede han sammen med sin søn og svoger, Hans Hessellund Rasmussen, et Mejeri i Boulstrup 1884. Mejeriet gik senere over til at blive andelsmejeri og var det første i Hads Herred.
Om sin Moder skriver den yngste søn:
“Hun var en intelligent Kvinde, der læste meget både ældre og nyere Litteratur. Hun kunne fuldt ud dele Fars interesser og følge med i dem. Det mest fremtrædende træk hos hende var mildhed og godhed.”
Hun tålte ikke, at nogen led ondt, hverken på den ene eller den anden måde, hun skulle snart være der med råd og dåd, og begge gav de af et godt hjerte og et glad sind. Johanne var i den henseende en ægte Kjærsgaard, for

   75   76   77   78   79