Page 78 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 78

 netop det milde, gode og gavmilde, var fremtrædende træk i den slægt.
I ægteskabet var der altså tre hold Børn, der levede godt sammen og blev opdraget af forældrenes mildhed og kærlighed, og der blev, som før nævnt, ikke gjort forskel på nogen af dem. Så godt som alle, var disse børn særprægede naturer, de blev meget begavede, og de fik betydning i de egne, hvor de bosatte sig. Også Børnebørnene slægtede de gamle på. Ejendommeligt for børnene er, at de næsten alle havde kunstneriske tilbøjeligheder eller havde sans for kunst, de kunne alle tegne, flere fik musiske evner. Oldefars søn af andet ægteskab med Maren Peders datter, hed Hans Hessellund og var kunstmaler og inspektør ved Teknisk skole i Ringsted.
Danmark havde i ham en stor kunstner, i det man kalder guldalderen, Billederne er af stort format og kan ikke købes af alle og enhver, for nylig blev der solgt et af Auktionshuset Brun Rasmussen i København, til kr. 42000,OO. Jeg har et foto af det som kommer med i denne bog. Han var både portræt og Landskabsmaler, og så vidt man kan skønne er ikke mange billeder samlet hos Familien, (min Kone og jeg har dog 2.) Der hænger en del billeder af ham på Statens Museum for Kunst i København. Man bliver enormt betaget af hans Billeders dybde og renhed, Farvernes skønhed og skarphed. Desværre findes der ikke så mange arbejder af ham idet han fik en lammelse i den ene side, som gjorde det umuligt for ham, denne evnerige kunstner, at arbejde videre.
   76   77   78   79   80