Page 79 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 79

 Hans levende fremstilling af lys og skygge gik ligesom igen i hans eget liv.
Min Moder fortalte at han malede mange billeder til familien han forærede som gaver ved festlige og familiære højtidelige sammenkomster, men de var alle usignerede, det lå i luften, at ingen skulle slå mønt på hans gavmildhed, de skulle hænge på væggene hos hvem de blev foræret til, så hans kunst, der var så dyr, skulle hænge til glæde for familien og til højnelse af kunstforståelsen.
Mor fortalte også at han, efter lammelsen, og psyken blev lidt bedre, begyndte han at træne sig i at male med venstre hånd, hvilket efterhånden lykkedes, men det blev naturligvis ikke som før, men blev en måde at holde sig i gang på.
Han blev gift i en alder af 48 år d. 15. november 1903. med den 22 årige Dagmar Nielsen, de fik et barn Villum Hessellund, der blev elektroingeniør, han havde ingen efterfølger. Hans Hessellund døde efter 4 års ægteskab og døde d.31. juli 1907, kun 52. år gammel.
Da slægten er så kolossal stor og børnerig, ville denne beretning blive uoverkommelig stor, hvis man skal helt ud på de yderste kviste på stamtræet, derfor er jeg nød til at holde mig strengt til den gren vi tilhører på stammen, jeg er altså en slags gartner, der inden træet springer ud beskære det, men jeg lover til gengæld, at alt kommer med og historien bliver bred nok endda. Dog, jeg må her gøre en undtagelse med min Oldefars broder, der som nævnt byggede det første mejeri, sammen med sin søn og svoger. Denne svoger, Hans Hessellund Rasmussen, der


   77   78   79   80   81