Page 8 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 8

 skulle ikke nyde noget med hensyn til revler, der lå de så i 1 døgn og frøs ad helvede til, medens de spiste rå fisk. da stormen løjede af listede de mod øen og landede i det øjeblik Præsten holdt mindetale over de der blev derude.
Jeg spurgte engang Far hvem Farfar var og hvad han foretog sig, det blev den korteste levnedsbeskrivelse jeg nogen sinde har hørt: Han var en gows (et Fæ) snu, bomstærk og så gik han og tossede om ovre i Jylland og spillede kludekræmmer, men penge kom der ikke hjem! Det var Mor og så vi andre børn der måtte holde føden i hus. Slut, det er nemt at bringe den levnedsbeskrivelse videre til eftertiden, men Far glemte at tage misteltenen i Ed, han havde selv lært mig at holde ørene åbne, og det har jeg så gjort.
Farfar der inderst inde godt kunne se at han ikke magtede at forsørge sin Familie, og som stadig voksede, - de rige har mange penge, de fattige mange Børn, gjorde det trivielle, det klassiske, gav sig til at drikke, bedøvede samvittigheden, ham der havde så mange kræfter, denne høje kraftige Mand, var psykisk utrolig svag. Illusionerne var forsvundet, folkesnakken sved, fattigdommen var uoverskuelig han flygtede indad og lod sig fange af ligesindede, rygklapperne der roste og besnærede ham, her var han føreren, ham der blev set op til og her blev han hængende, sled sig aldrig fri, her var han den kvikke, gjorde som Soluret talte kun de lyse timer, resten var kun gråvejr og tåge der sammen med samvittigheden skulle døves, han var ikke egentlig en ond natur, men kom til at gøre så frygteligt meget ondt.
Jeg ved Far engang måtte gå til Købmanden for at købe en Pot Brændevin, til 6 øre, men det var de sidste Penge   6   7   8   9   10