Page 80 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 80

 blev gift med Oldefars eneste barn af første ægteskab, Kirstine Andreasen Hessellund. Hans Hessellund Rasmussen var broder til min oldemor Johanne Rasmusdatter, hun blev således, som før nævnt, stedmoder til sin broders hustru, samtidig med at hun blev en slags svigermoder, til sin egen broder, er du forvirret?
Han blev født d. 26. februar i Boulstrup, og døde d. 29. august 1921 i Vejby ved Brodal. Kirstine blev født d.30. oktober 1845 i Dyngby, og døde d.12. juli 1903 i Boulstrup.· Deres Hjem i Boulstrup var et dejligt sted for de unge at komme i. Alle døre var åbne for tjenestefolkene og de kunne færdes frit overalt på gården, og hvor de ville, her var lys og varme der slog dem i møde, som kom der. “Frit at tænke, tale og tro” kunne stå som en sand indskrift over indgangen til deres hjem. Her blev talt, sunget, spillet og leget meget, så det var en lyst at høre og se på, ånden der rådede i huset, føltes af unge, næsten for ren til, at noget ondt kunne trives der.
Hans var da heller ikke helt almindelig efter datidens begreber, men også den mest særprægede af den store søskendeflok, han var så langt forud for sin tid, at adskillige trak på skulderne af ham og hans nye ideer.
Hads Herred var dengang, især Bovlstrup, en afkrog hvor man rugede over gamle tiders sæd og skik, men han måtte prøve alt det nye, om det kunne bære og havde livskraft, alt dette nye der groede frem hist og her, derfor rystede man på hovedet af denne sære Mand, der havde øjne og øren vidt åbne.
Han var fremskridtsmand så da andelsbevægelsens tanker kom frem, greb han som den første tanken og agiterede


   78   79   80   81   82