Page 81 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 81

 stærkt for dens gennemførelse blandt sine bysmænd og standsfæller, som før nævnt byggede Oldefar og ham det første mejeri, inden det blev andelsmejeri. Han skabte sig en mønsterkvægbesætning, der var blandt de 4 bedste i Danmark, indtil besætningen blev ødelagt af kalvekastningsfeber.
Sammen med Olde var de, de første der kastede sig over roe avl, med frø fra Skotland. Dengang rejste mange unge landmænd, der havde været på Højskole, til Skotland for at lære Landbrug. Hans lyttede til dem når de kom hjem, og han læste deres lærebøger, de havde bragt med hjem, derfor var han, den første der benyttede sig af Kunstgødning til agerjorden. Folk begreb ikke de nye gødningsmetoder, Han prøvede at gøre dem det forståeligt, men lige meget hjalp det, først da de så resultaterne på hans marker, var der enkelte yngre Landmænd der vovede at følge ham. Han blev medlem af Hedeselskabet og blev så stærkt grebet af selskabets ide, at han forpagtede 40 tdr. land mose af Rathlousdal, ikke til tørveproduktion, men til opdyrkning og han opnåede at skabe disse 40.tdr.land tørvegrave og tuer om til store frugtbare enge ved planering, afvanding og kunstgødning.
Det vandt berettiget opsigt blandt bønderne i Hads Herred. De så at resultatet var godt, men at den slags eksperimenter var for dyre til at få praktisk betydning, Hans, havde naturligvis kostet mange penge på projektet, men kunne så til gengæld køre mange læs godt hø hjem, når det kneb for andre i tørre somre.
Bedriften blev holdt meget intenst med megen roe og frøavl, Gården var kun på 30 tdr. land, men de holdt dog   79   80   81   82   83