Page 82 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 82

 et stort folkehold. Der var som regel, om sommeren, 5 voksne Karle og en dreng, hertil 2 tjenestepiger, senere hen 3 - 4 Karle samt en røgterfamilie. Det var lykkedes ham at få jorden til at yde overordentlig store afgrøder som man ikke så mage til nogen steds.
Som Ældre oparbejdede han en af Landes bedste svinebesætning hvorfra han solgte avlsdyr, ikke alene overalt i landet, men også til Rusland. Hans var en yppig taler, der deltog ved landboforeningsmøde og diskussionsmøder, men foruden landbrug interesserede Havebruget ham i høj grad, han havde indhegnet 2
Tdr. Land med beplantning, hvor han forsøgte sig med læplantning, gødningstilførsel og beskæring af de mange forskellige frugttræer. Han var grundtvigsk indstillet, men til forskel fra sine søskende, var han “gammel Grundtvigianer” dvs. han hørte til de” vakte”, uden helt at tage standpunkt til nogen bestemt retning. Hans børn gik ikke i nogen grundtvigiansk friskole, som de fleste andre, Han holdt Lærerinde, og det var altid piger fra grundtvigske hjem der tjente hos ham, der også øvede indflydelse på hans børn. Han var stærkt nationalt sindet, med udpræget kærlighed til Sønderjylland og Sønderjyder som han kæmpede sammen med, mod Tyskerne i 1864. I slaget ved Dybbøl såredes han den 18. pril, (min fødselsdato), af et projektil der ramte ham i armen.
Han var højre mand, hvilket ikke var velset, det stod i meget lav kurs i Hads Herred, så det var stormfulde politiske møder han deltog i, da han engang blev truet, svarede han: “Ja, ja, så er det godt, jeg har lugtet krudt førend i dag”.   80   81   82   83   84