Page 83 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 83

 Det skal dog siges, ved systemskiftet gik han over til partiet venstre. Han havde mange jern i ilden, han arbejdede med tvungen folkeforsikring for alle, så de kunne få en tålelig alderdom. Han satte sig i bevægelse for at skaffe aktier til et nyt forsamlingshus og tegnede sig selv for en del. Han skabte en foredragsforening og forsøgte sig med Koncerter af kendte Kunstnere, men det var egnen ikke moden til endnu, kun til gymnastik, fest og møder.
Ham og Hustruen var dybt alvorlige, men med et muntert blik for livet, yderst flittige og arbejdsomme, deres liv passer Grundtvigs ide næsten bogstaveligt” et jævnt og muntert, virksomt liv på jorden”. Selvom de i dagligdagen var sparsommelige, havde de småkårsfolk i tankerne, når der slagtedes blev mange kurve sendt afstod, men de mødte ikke selv op, men sendte altid et af de yngste børn. Ved århundredskiftet havde alt det nye, han i sin ungdom havde sat i gang, båret frugt og han blev en meget holden mand, nu var der ingen der lo af ham, nu var der heller ingen der trak på skuldrene, hans standsfæller anerkendte hans indsats, han var en mand man så op til, en mand man søgte råd hos, han var ikke længere isoleret, dørene åbnedes for ham. Da hans Hustru døde i 1903 slog det delvis benene væk under ham og han søgte trøst i arbejdet, jeg kan love det kom bag på alle, at han 6 år efter hendes død, rev teltpælene op, solgte gården, hvor hele hans manddomsgerning lå, og rejste til Hvidbjerg, Salling, hvor han købte en lille ejendom på 3.tdr.land der omdannedes til Havebrug, han selv kunne passe i ro og mag.
Under et ophold hos sit ældste Barn, Datteren Anna, der var gift med Gårdejer Johan Jeppesen, Vejby pr. Brodal,
   81   82   83   84   85