Page 84 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 84

 døde pludselig Hans Hessellund, 81 år gammel. Ved tronskiftet i 1906 fik han ved Kongelig bevilling ret til at bortkaste navnet Rasmussen, så han herefter hed Hessellund.
Vi er nu nået til Morfar og Mormor, dem er der ikke blevet levnet megen omtale i den gamle slægtsbog, sammenlagt 5. linjer, til trods for, at deres liv blevet af de mest dramatiske i slægten, her er alt, en forfatter har brug for til en spændende bog.
Men det er betingelserne, når fremmede ude forstående skal skrive slægts historie, de skriver for pengenes skyld, ikke for hjertet glæden og stoltheden af sin slægt og har ingen foruddannelser, ingen små historier der er faldet af, når familie og venner var samlede til fest og sammenkomster, kort sagt uden slægtsnerve.
På side 22. kan i se min uforbeholden de mening om den mand der skrev slægtsbogen, der efter min mening ikke er fem flade øre værd, med alle dens fejl, det er fatalt, i den historie vi nu skal til, vil i se hvilken katastrofe det er, når 2 dødsår er forkerte, ingen efterkommere har nogen chance for at se den rette sammenhæng, og hvilken ulykke 2. familier kom ud for da min Morfar deltog ved Kristian Bechers begravelse, der indirekte blev skyld i Morfars død, og at der omtrent på samme tid blev to enker, og 12 Børn blev faderløse hvis tilværelse blev så kaotiske, at det påvirkede dem resten af livet. Endvidere har han placeret et umuligt billede af Mormor i den nye slægtsbog, et billede der er taget 30 år efter Morfars død, og hvor hun er en gammel kone, i stedet for deres Bryllupsbillede hvor hun er jævnaldrende med ham og hvor hun var meget smuk, og her kan man rigtig se, hvem   82   83   84   85   86