Page 88 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 88

 Som i nu har læst har vor slægt med flid og dygtighed nået, at opspare en formue, og med deres fremsynethed, friskoleånd og tro, udviklet sig til et rigtig solidt Bondearistokrati, der toppede med mormor og morfars generation.
Oldefar og Oldemor evnede at give alle deres børn en klækkelig Arv, der gav dem mulighed for en god start, så de også på den åndelige bane kunde føre slægttraditionerne videre.
Vi, mine søskende og jeg, kendte en del af deres søskende og jeg kan love vi lagde ørene tilbage når vi var på besøg hos dem, men derom senere.
Mormor var fra et Lærerhjem og var ret dannet, efter Mors udsagn var hendes Farfar Præst, Familien stammede fra to unge Adelsmænd, de la Garde, der flygtede fra Revolutionen og i god tid slap ud af Frankrig. De drog mod Nord, den ene blev i Danmark, den anden fortsatte til Norge. Her må jeg fortælle om en pudsighed, på en Ferietur til Norge i 1960 kørte, Moster Johanne og Onkel Johannes, rundt for at opleve Landet, da kom de til en lille Landsbyflække hvor næsten alle hed Garde. En anden sær oplevelse, der for en til at tro på mystikken, at man bliver ført, når tankerne går så meget tilbage i tiden, at man næsten lever i fortiden, som jeg der må koncentrerer mig ned i underbevidstheden for at trække billeder, samtaler og historier frem, fortalt af den gamle nu uddøde slægt, samt dykke ned i materialer, notater og familiearkiver. Jeg gik en tur på Assistenskirkegården i København 1994, jeg traver altid med god fart, ser på træerne lytter til fuglene. Pludselig standser jeg, noget standser mig, jeg går lidt tilbage og der, nogle meter tilbage for stien, under en   86   87   88   89   90