Page 90 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 90

 Bevidstløs og tilsyneladende livløs blev den tilskadekommen de forsigtig lagt på sygebåren og straks kørt på sygehuset, hvor den vagthavende læge kunne konstatere, at Becher var død, han udtalte som sin formening, at døden måtte være indtrådt straks.
Portør Becher, der blev 35 år, efterlader sig enke og fire små børn; han havde fejret den første del af juleaften sammen med sine kære i hjemmet, som han forlod lidt før halv ti, da han overtog ledelsen af natterangeringen, og først næste morgen fik hustruen og børnene den sørgelige meddelelse, at Manden og Faderen ikke var mere.
Becher er den femte jernbanemand, hvis blod i indeværende måned har farvet stålvejen, og alle er blevet pligtens offer. Sjældent er der på vej til kapellet set så tavs og alvorsfuld en skare som jernbanemændene, der i aftes fulgte deres forulykkede kammerat, der havde været almindelig kendt for selv under de vanskeligste forhold at kunne bevare humøret og aldrig lade sig ud af fatning. Skønt kun 10 år gammel jernbanemand, havde han ved sin dygtighed for flere år siden tilkæmpet sig en i sikkerhedstjenesten fremskudt post som rangeringsleder, og som sådan var han kendt, skattet og afholdt såvel af overordnede som kammerater.
Samme avis skrev efter hans begravelse:
“den forulykkede portør Becher jordefærd fandt i dag sted på kirkegården her under meget stor deltagelse.


   88   89   90   91   92