Page 91 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 91

 I følget sås flere af afdødes overordnede og en mængde kollegaer fra nær og fjern, ligesom også forskellige afdelinger af dansk jernbaneforbund var repræsenteret og medførte faner og bannere, i alt 12.
Af kranse var en stor del signerede, ligeledes mest fra jernbaneforbundets afdelinger rundtom i Jylland. Jernbanepersonalet har sat en smuk granitsten på den forulykkedes kammerats grav. Stenen, der er udført af billedhugger Jacobsen i kirkegade, er 52 tommer høj og bærer følgende indskrift: “portør Christian Sofus Becher, f. i Pedersborg, den 21. Aug. 1873, forulykket på Randers station den 25. december 1908. Jernbanepersonalet i Randers satte dette minde”.
Også Dansk Jernbaneforbund for stationspersonalets Afdeling, 3. Kreds, har ladet henlægge en smuk marmorplade på Graven.
I kapellet, hvor kisten henstod, blev der næsten trængsel. Efter salmen lyksalig, Lyksalig”, talte pastor Kabell smukt og gribende om det gådefulde Hvorfor”, der lyder, når slig ulykke rammer en Mand, der står midt i sin virksomhed, elsket og skattet i hjemmet og ude.
Pastoren sluttede sin trøsterige tale med hjertelige ord til de efterladte. “Du Herre Kristi! blev derpå sunget, hvorefter kisten bares til graven på den nye Kirkegård, hvor Pastor Kabell forrettede jordpåkastelsen, hvorefter den gribende højtidelighed var endt.”


   89   90   91   92   93