Page 93 - Regner Hessellunds Slægts Historie
P. 93

 Min Fader - Gud glæde hans sjæl i sit kor han ingen lod græde for brød ved sit bord.
Og videre hed det i digtet, at han huskede krøblingen og tiggeren, ja selv lænkehunden.
Det var her forskellen var, Socialisterne skulle ikke tro det var et tag selv bord, udviklingen skulle gå langsomt, så alle kunne følge med, goderne skulle venstre og de borgerlig så dele ud, medens de andre bare skulle passe deres arbejde.
Derfor stod de denne dag ikke blot med sørgmodige øjne, men også med hårde og uforsonlige øjne, ved dette efter deres mening usmagelige og platte optog ved DERES begravelse.
Kristian S. Becher var gift med Morfars lillesøster Anna Hessellund
der blev født d. 30. november 1871 i Dyngby og døde d. 24. August, 1923 i Holbæk.
Hun sad nu tilbage med fire små Børn, hvoraf det sidste Barn kun var 2 - 3 mdr. gammel. Hvad hun har følt ved dette bratte dødsfald og ved begravelsen, kan sikkert ikke udtrykkes ord, men fik en psykisk nedtur hun aldrig forvandt.
Morfar fik ikke sin frakke på, da de gik ud til graven og da det tog længere tid end han havde ventet, påførte han sig en masse kuld der nogle dage efter udmøntede sig i bækkenbetændelse og lungebetændelse, da man dengang ikke havde penicillin døde han 3 uger efter og i dette tidsrum blev efterladt 2 enker og 13 børn i familien,   91   92   93   94   95